อาหารเครื่องดื่ม

เรามีบริการอาหารแบบโต๊ะจีน   บุฟเฟต์  อาหารเบรค  ภัตตาหารพระพร้อมเครื่องดื่ม
รับจัดทั้งในและนอกสถานที่

Category:

ราคาอาหารโต๊ะจีนรวมโต๊ะเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารแล้ว  ไม่รวมเครื่องดื่ม
กรณีต้องการโต๊ะเก้าอี้วีไอพี  (เบาะนวม) คิดเพิ่ม 500 บาท
ราคาอาหารบุฟเฟต์ รวมภาชนะ  อุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหาร โต๊ะสำหรับวางอาหาร
แต่ไม่รวมโต๊ะเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร

127618 Visitors127618 Visitors127618 Visitors127618 Visitors127618 Visitors127618 Visitors127618 Visitors